Impresja

Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Biova GmbH
reprezentowana przez prezesa Raphael Raphael Deckert
Waldstraße 2
72218 Wildberg
Niemcy
Telefon: 07054931230
E-Mail: b2c@biova.de
VAT UE.: DE292460697

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Stuttgart
Numer w rejestrze handlowym HRB 747020


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Od 04.12.2018 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce"
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.fair-commerce.de

Wyświetlony